tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Prawo administracyjne

  • doradztwo i pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych;
  • reprezentacja w sporach z organami administracyjnymi;
  • pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych;
  • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.