tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie i wdrażanie statutów, regulaminów, przepisów wewnętrznych;
  • reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądami pracy we wszelkich sprawach pracowniczych;
  • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych;
  • doradztwo w zakresie nawiązania i ustania stosunku pracy;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń umowy o pracę;
  • zasiłek chorobowy i macierzyński;
  • wnioski w sprawach o emeryturę, rentę, zasiłki itp.
  • zastępstwo w sprawach odwoławczych od decyzji ZUS, reprezentacja w postępowaniu sądowym.
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.