tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Prawo karne

  • porady prawne i konsultacje;
  • reprezentacja i obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem;
  • reprezentacja pokrzywdzonego wprocesie karnym;
  • reprezentacja przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
  • reprezentacja powoda cywilnego w sprawach karnych w ramach powództwa adhezyjnego;
  • reprezentacja obwinionego w sprawach o wykroczenia.
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.