tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Zakres Usług

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w języku polskim lub angielskim klientom indywidualnym w kraju i za granicą (Kanada, Anglia i inne kraje angielskojęzyczne), a także podmiotom gospodarczym w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa spadkowego;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa handlowego;
 • prawa karnego;
 • tłumaczenia tekstów prawniczych z języka angielskiego na polski i vice versa.

Niewątpliwym atutem prowadzącej kancelarię jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość prawa i procedury sądowej prowincji Ontario w Kanadzie, a także zasad działania urzędów prowincji Ontario oraz Kanady, a także możliwość reprezentacji indywidualnego klienta zagranicznego na terenie województwa i kraju – kontakt i reprezentacja klienta zagranicznego (Kanada, Anglia) w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych i kontaktach z ZUS na terenie województwa i kraju; nawiązanie kontaktu i przygotowanie dokumentów dla indywidualnego klienta krajowego poza Polską (Kanada, Anglia) w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego czy spraw emerytalnych Pomoc prawna udzielana jest w formie:

 • porad prawnych i konsultacji w zakresie stosowania prawa udzielanych podczas spotkania z klientem;
 • sporządzania opinii prawnych w formie pisemnej związanej z określonym zagadnieniem;
 • opracowywania i opiniowania pod względem prawnym umów i porozumień cywilnoprawnych;
 • przygotowywania projektów dokumentów (umów, porozumień, oświadczeń, itp);
 • przygotowywania pism procesowych, tak w postępowaniu sądowym jak i administracyjnym;
 • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, polubownymi i arbitrażowymi, przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • udziału we wszelkiego rodzaju negocjacjach i innych czynnościach o charakterze prawnym
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.