tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Prawo cywilne

  • zastępstwo procesowe;
  • przygotowywanie pism procesowych;
  • postępowanie egzekucyjne;
  • przygotowywanie umów i ich opiniowanie;
  • roszczenia o zapłatę, odszkodowania, eksmisje;
  • sprawy z zakresu własności nieruchomości, zasiedzenie, zniesienie współwłasności;
  • podział majątku;
  • dochodzenie należności cywilnoprawnych;
  • porady i konsultacje prawne.
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.