tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Prawo rodzinne

  • rozwody lub separacje;
  • unieważnienie małżeństwa;
  • alimenty, podział majątku;
  • ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • ubezwłasnowolnienie, opieka, kuratela.
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.